تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
رکنا: هاتف علیمردانی؛ کارگردان فیلم کلمبوس در گفت وگویی با شبکه بی بی سی فارسی به تحریم ها اعتراض کرد.
که در آمریکا حضور دارد به تندی از سیاستهای ترامپ Trump انتقاد کرد.

علیمردانی گفت: مردم ایران در آمریکا شریفترین جامعه هستند که نه تنها به آمریکا به جهان خدمت کردهاند و امروز به بدترین شکل ممکن محدود شدهاند. امروز معیشت مردم هدف قرار گرفته شده و دروغترین حرفها را به خورد مردم می دهند. دیدم آقای برایان هوک گفته ما معیشت شما را هدف قرار ندادیم این دروغ محضه! دارو و غذا تحریم شده. حداقل پنجاه نفر از اطرافیان من از من که دارم می روم به ایران دارو می خواهند. چطور می توانند دارو تهیه کننده وقتی نمی توانند پول پرداخت کنند. آمریکایی ها اجازه نداده اند که عوامل فیلم من از جمله فرهاد اصلانی ویزا بگیرند و من تنها چهار دقیقه از این فیلم را توانستم در آمریکا بسازم.

   #معیشت مردم #فرهاد اصلانی #بی بی سی

محتوای خبر «معیشت مردم هدف قرار گرفته شده است» را در سایت «رکنا» ببینید