تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
روشنک عجمیان با لبخندهای زیبای همیشگی اش
روشنک عجمیان با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: وقتی میشود شاد باشی..

روشنک عجمیان با لبخندهای زیبای همیشگی اش +عکس

و دقایق عمرت را با آدم های خوب بگذرانی.. چرا باید لحظه هایت را صرف آدم هایی کنی که مدام درگیر حسادت و کینه ورزی اند!
یا مدام برای نبودنت تلاش می کنند!

  

محتوای خبر «روشنک عجمیان با لبخندهای زیبای همیشگی اش +عکس» را در سایت «روز پلاس» ببینید