تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
آموزشگاه زبان ایرانیان جهت تکمیل کادر خود در جنوب استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
اتاق خبر 24:

متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

دعوت به همکاری

تلفن: 02133771010

منبع:ای استخدام

   #استخدام #استان تهران

محتوای خبر «استخدام مدرس زبان انگلیسی» را در سایت «اتاق خبر» ببینید