تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
وزیر ارتباطات با یک پرسش آسیب های اینترنت بر رفتار کودکان را به نظرسنجی گذاشت.
137155_758.jpg
رویداد۲۴ محمدجواد آذری جهرمی در یک نظرسنجی که در صفحه توییتر خود منتشر کرده، نوشت: شاید شما هم پدر و مادر هایی را دیده باشید که در کنار خوشحالی از توانایی فرزندان شان در استفاده از تکنولوژی روز، نگران آسیب های اینترنت بر رفتار آن ها نیز هستند. آیا شما با نرم افزار های نظارت والدین بر استفاده کودکان از اینترنت آشنایی دارید؟

   #اینترنت #وزیر ارتباطات #توییتر #نرم افزار

محتوای خبر «نظرسنجی وزیر ارتباطات درباره آسیب های اینترنت بر کودکان» را در سایت «رویداد24» ببینید