تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
گوشت وارداتی نطنز- مدیر جهاد کشاورزی نطنز گفت: مقدار هشت تن گوشت منجمد و گرم در دو ماه گذشته در شهرستان نطنز توزیع شد.

عبدالرضا مهدی بادی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا از شهرستان نطنز اظهار کرد: در راستای تنظیم بازار و حمایت از اقشار مصرف کننده؛ براساس مصوبات کارگروه تنظیم بازار استان، مقدار هشت تن گوشت منجمد و گرم طی دو ماه گذشته بین اقشار مخنلف مردم شهرستان نطنز توزیع شد.

مهدی بادی گفت: با پیگیری های جهاد کشاورزی شهرستان و با هماهنگی اداره توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان در دو ماه اخیر شس تن گوشت گوساله منجمد و دو تن گوشت گرم گوسفندی وارد شهرستان شد که مقدار چهار تن در بخش مرکزی و چهار تن دیگر نیز در شهرهای بادرود و خالداباد توسط تعاونی های مصرف کارکنان دولت و فرهنگیان و اتحادیه تعاونی های روستایی در بین مردم توزیع شد.

وی افزود: هدف از توزیع گوشت منجمد و گرم تنظیم بازار گوشت و تعادل قیمت در شهرستان بوده و در نظر خواهی عمومی مردم از نتیجه این اقدامات رضایت داشته اند.

   #نطنز #جهاد کشاورزی #اصفهان #فرهنگیان

محتوای خبر «۸ تن گوشت وارداتی در شهرستان نطنز توزیع شد» را در سایت «ایمنا» ببینید