تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
در این گزارش گوشه هایی از خدمات «خادمیاران رضوی» به زائرین پیاده امام هشتم در دهه آخر صفر را می بینیم.

به گزارش بولتن نیوز، در این گزارش گوشه هایی از خدمات «خادمیاران رضوی» به زائرین پیاده امام هشتم در دهه آخر صفر را می بینیم.

  

محتوای خبر «خدمات خادمیاران رضوی به زائرین پیاده امام هشتم» را در سایت «بولتن نیوز» ببینید