تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
مرکز مطالعات اوراسیای مرکزیمرکز مطالعات اوراسیای مرکزی دانشگاه تهران از پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری در زمینه اوراسیا حمایت می کند.

به گزارش ایسنا، مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی دانشگاه تهران از فعالیت های آموزشی-پژوهشی در حوزه اوراسیای مرکزی حمایت می کند.

این مرکز اقدام به راه اندازی سامانه طرح های پژوهشی با هدف دریافت پیشنهاد انجام طرح های پژوهشی، تالیف و ترجمه کتاب نموده که پژوهشگران حوزه مطالعات اوراسیای مرکزی، می توانند برای ارسال آثار خود در خصوص مسائل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، امنیتی و روابط خارجی در کشورهای این منطقه، به آدرس http://cces.ir مراجعه کنند.

حمایت از پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد و رساله های دکتری در مورد مسائل اوراسیای مرکزی نیز در دستور کار این مرکز قرار دارد.

بر اساس اعلام مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی دانشگاه تهران، دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری که طرح پژوهشی خود را به تصویب گروه های آموزشی رسانده اند، می توانند تا پایان آذرماه سال جاری درخواست خود را همراه با طرح پژوهشی پایان نامه/ رساله برای بررسی در شورای علمی مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی به این مرکز ارسال کنند.

انتهای پیام

   #مرکز مطالعات #سامانه

محتوای خبر «حمایت دانشگاه تهران از پایان نامه ها و رساله ها با موضوع اوراسیا» را در سایت «ایسنا» ببینید