تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
«کمند امیرسلیمانی» برای تولد پدرش
کمند امیر سلیمانی با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت:

تبریک «کمند امیرسلیمانی» برای تولد پدرش +عکس

گفته ام بارها و می گویم
بی وجودش حیات مکروه است
همه عمر تکیه گاهم بود
پدرم نام کوچکش کوه است
مرد بزرگ تولدت مبارک
از خداوند میخواهم همیشه دلت را جوان ، لبت را خندان و سایه ات را بر سر ما نگاه دارد.
ای عزیزترین سرمایه هستی

  

محتوای خبر «تبریک «کمند امیرسلیمانی» برای تولد پدرش +عکس» را در سایت «روز پلاس» ببینید