تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
دکتر علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی 15 آبان ماه 1397 در مراسم یادواره سرداران و ۱۵۰۰ شهید نیروی انتظامی تهران بزرگ‎ حضور یافت.
حضور دکتر علی لاریجانی در مراسم یادواره سرداران و ۱۵۰۰ شهید نیروی انتظامی تهران بزرگ‎ http://cdn.icana.ir/d/019/201811105881221776.jpg http://cdn.icana.ir/d/019/201811105881221776.jpg محسن نوروزی فرد Icana http://static.icana.ir/Fa/IMG/Logo.ico
حضور دکتر علی لاریجانی در مراسم یادواره سرداران و ۱۵۰۰ شهید نیروی انتظامی تهران بزرگ‎ http://cdn.icana.ir/d/019/201811105474994578.jpg http://cdn.icana.ir/d/019/201811105474994578.jpg محسن نوروزی فرد Icana http://static.icana.ir/Fa/IMG/Logo.ico
حضور دکتر علی لاریجانی در مراسم یادواره سرداران و ۱۵۰۰ شهید نیروی انتظامی تهران بزرگ‎ http://cdn.icana.ir/d/019/201811105792500408.jpg http://cdn.icana.ir/d/019/201811105792500408.jpg محسن نوروزی فرد Icana http://static.icana.ir/Fa/IMG/Logo.ico

   #نیروی انتظامی #لاریجانی #علی لاریجانی #رئیس مجلس

محتوای خبر «حضور دکتر علی لاریجانی در مراسم یادواره سرداران و ۱۵۰۰ شهید نیروی انتظامی تهران بزرگ‎» را در سایت «خانه ملت» ببینید