تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
به تحویلدار بیرون بر خانم قسمت حضوری و تلفنی جهت تهیه غذای مامان شکوه در شیراز نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.
آدرس: شیراز – بلوار رحمت غربی حد فاصل سراج و سفیر جنوبی

   #شیراز #استخدام

محتوای خبر «استخدام تحویلدار بیرون بر خانم در شیراز» را در سایت «کندو» ببینید