تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
به یک نیروی آشنا به کار فست فود در قم نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.

   #استخدام

محتوای خبر «استخدام نیروی آشنا به کار فست فود در قم» را در سایت «کندو» ببینید