تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان

به منشی مجرب خانم جهت پاسخگویی به تلفن در تهران نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.

   #استخدام

محتوای خبر «استخدام منشی مجرب خانم جهت پاسخگویی به تلفن در تهران» را در سایت «کندو» ببینید