تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان

به فروشنده خانم با تجربه جهت کار در فروشگاه پوشاک در مشهد نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.

   #مشهد #استخدام

محتوای خبر «استخدام فروشنده جهت کار در فروشگاه پوشاک در مشهد» را در سایت «کندو» ببینید