تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
قران

اداره آموزش مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت زمان برگزاری آزمونهای طرح ارتقای قرآنی دانشجویان وزارت بهداشت را اعلام کرد.

به گزارش مفدا، اداره آموزش مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت زمان برگزاری آزمون های طرح ارتقای قرآنی دانشجویان وزارت بهداشت در حوزه حفظ و قرائت را اعلام کرد.

بر اساس این گزارش آزمون تجوید و صوت و لحن به صورت کتبی در روز یکشنبه ۱۳ آبان از ساعت ۱۳- ۱۴ به صورت سراسری در دانشگاه های علوم پزشکی برگزار می شود.

آزمون ترجمه و مفاهیم و آزمون درسنامه حفظ قرآن(ویژه حافظان) نیز به صورت کتبی روز دوشنبه ۱۴ آبان به صورت همزمان در دانشگاههای علوم پزشکی از ساعت۱۳-۱۴ برگزار می شود.

آزمون عملی ویژه قایان در دو رشته ترتیل و تحقیق روز چهارشنبه ۳۰ آبان برگزار می شود. منبع آزمون ترتیل سوره مبارکه حج صفحه ۳۳۴ از ابتدای آیه ۱۶ تا پایان آیه ۲۳ است و آزمون تحقیق متناسب با تکلیف ارائه شده از سوی استاد صوت و لحن دوره که در فایل پیوست موجود است

قرعه تلاوت شرکت کنندگانی که لازم است به صورت تطبیقی تلاوت کنند از سوره مباکه نحل صفحه ۲۷۸ از ابتدای آیه ۹۶ تا پایان آیه ۱۰۲ است.

آزمون عملی ویژه حافظان در بخش ترتیل چهارشنبه ۳۰ آبان با ارائه ترتیل تقلیدی بر اساس تکلیف ارائه شده در جدول پیوست خواهد بود و در بخش صحت حفظ آزمون نیمه اول آذر ماه برگزار میشود و متناسب با تکلیف ارائه شده در فایل پیوست و به صورت تلفنی با هماهنگی قبلی انجام می شود.

مکان برگزاری آزمون ها در محل دانشگاه های علوم پزشکی است و با توجه به سراسری بودن آزمون ها، امکان برگزاری آزمون در غیر از تاریخ و ساعت ذکر شده امکان پذیر نیست.

عدم شرکت در آزمون ها، به منزله انصراف از فرایند شرکت در این دوره و دوره های بعدی است.

اسامی و تکالیف شرکت کنندگان در دوره ارتقاء قرآنی دانشجویان را از اینجا دریافت کنید

   #قرآن

محتوای خبر «زمان آزمونهای دوره ارتقای قرآنی دانشجویان اعلام شد» را در سایت «مفدا» ببینید