تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
وکیل ملت: زهره فکور صبور؛ عکس زیر را در اینستاگرامش منتشر کرد.

زهره فکور صبور با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت:

اگر بازیگر زندگی خود نباشیم

بازیچه آن قرار خواهیم گرفت

خدایااااااا شکرت

AndroidOnlineNewsImage.aspx

   #زهره فکور صبور #خانم بازیگر

محتوای خبر «تیپ متفاوت خانم بازیگر در شمال کشور/عکس» را در سایت «وکیل ملت» ببینید