تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
صوفی: خاتمی هم شورای عالی اصلاح طلبان را موقت می داند

عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات گفت:اعضای شورای هماهنگی جهبه اصلاحات در خصوص ترکیب جدید شورای عالی با آقای خاتمی رئیس دولت اصلاحات دیداری داشته و انتقادات خود را مطرح کردند.

به گزارش دیده بان ایران؛ علی صوفی دبیرکل حزب پیش رو اصلاحات درباره نقد شورای هماهنگی جبهه اصلاحات به ترکیب شورای عالی اظهار داشت: شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان ترکیبی از اعضای حقیقی و حقوقی است که اعضای حقوقی این شورا را احزاب عضو در شورای هماهنگی جبهه اصلاحات تشکیل می دهند.

وی افزود: اعضای حقیقی در شورای عالی اصلاح طلبان دارای شرایطی بودند و آن اینکه تعداد آنها باید نصف اعضای حقوقی در شورا باشند. به عنوان مثال اگر شورای هماهنگی ۲۴ حزب دارد تعداد اعضای حقیقی باید ۱۲ نفر باشد.

دبیرکل حزب پیش رو اصلاحات خاطرنشان کرد: در دور دوم ۲۸ حزب در شورای هماهنگی جبهه اصلاحات وجود داشت بنابراین ۲۸ دبیرکل عضو حقوقی شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان شدند. بنابراین با این معادله تعداد اعضای حقوقی ۱۴ نفر بود.

صوفی ادامه داد: در دوره جدید تعداد اعضای حقیقی شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان براساس تناسبی نامعلوم به بیش از ۳۰ عضو حقیقی افزایش یافته است که از نظر دبیران کل احزاب این تعداد جای اشکال دارد.

وی خاطرنشان ساخت: اعضای حقیقی شورای عالی اصلاح طلبان طبق ضابطه ای که قبلاً تأیید شده باید از چهره های ملی باشند که دبیران کل احزاب به این ویژگی اعضای حقیقی جدید نقد دارد.

دبیرکل حزب پیش رو اصلاحات اضافه کرد: اعضای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در این خصوص با آقای خاتمی رئیس دولت اصلاحات نیز دیداری داشته و انتقادات خود را مطرح کردند.

صوفی در پاسخ به اینکه رئیس دولت اصلاحات نیز شورای عالی اصلاح طلبان را تشکیلات موقتی می داند، گفت: بله، آقای خاتمی نیز شورای عالی را موقت می داند و می گوید این شورا نیازمند نهادی بالاسر است. بنابراین به همین دلیل تشکیل پارلمان اصلاحات مطرح شده است.

وی در پایان گفت: در ساختار جدید معلوم خواهد شد که جایگاه پارلمان اصلاحات، شورای عالی و شورای هماهنگی کجا قرار دارد./فارس

   #اصلاح طلبان #خاتمی #دولت اصلاحات

محتوای خبر «صوفی: خاتمی هم شورای عالی اصلاح طلبان را موقت می داند» را در سایت «دیدبان ایران» ببینید