تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان

45

   #سید محمد خاتمی #خاتمی

محتوای خبر «پاسخ اژه ای به سوال درباره شکایت سید محمد خاتمی از نقدی» را در سایت «ایرنا» ببینید