تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
برنا در خصوص احیای مجدد کارت سوخت با بیان اینکه استفاده از کارت سوخت مزایای زیادی دارد افزود: در دوره ای که اجرا می شد توسط مردم مدیرت مصرف سوخت در حال انجام بود.

او گفت: در آن زمان همه تراکنش ها قابل کنترل بود و می توانستیم به طور دقیق شناسایی کنیم که سوختی که از یک مخزن بنزین خارج می شود وارد چه پمپ بنزین هایی و چه خودروهایی می شود.

دشتی تشریح کرد: در زمان استفاده از کارت سوخت می توانستیم متوجه شویم که در کدام یک از شهرها یا استان های مرزی مصرف سوخت بالا رفته که علت یابی کرده و از بیشتر شدن مصرف سوخت جلوگیری کنیم.

این کارشناس پتروشیمی اظهار کرد: با استفاده از کارت سوخت متوجه شدیم که فقط خودروهای شخصی در این سو مصرف دخالت ندارند بلکه ارگان های دولتی نیز خودروهای سنگینی داشتند که بنزینی بود که توانستیم با اجرایی کردن کارت سوخت این موضوع را مدیریت کنیم.

دشتی با بیان اینکه با کارت سوخت مردم می دانستند از سهمیه خود چگونه استفاده کنند، افزود: باید کارت سوخت را مجددا احیا کنیم زیرا مردم به این دلیل که نیازی نمی بینند، از کارت های سوخت جایگاهداران استفاده می کنند.

دشتی تاکید کرد: عدم استفاده از کارت سوخت شخصی باعث شد که کارت های سوخت شخصی به صورت اجاره یا خرید در شهرهای مرزی جمع شوند و به این شیوه، شاهد قاچاق سوخت در مناطق مرزی کشور باشیم.

کارشناس شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس شماره گذاری خودروهای کشور، خودروهای در حال تردد کشور و خودروهای از رده خارج را بزرگترین خدمت ستاد اجرایی کارت سوخت به راهنمایی و رانندگی عنوان کرد و افزود: اگر استفاده از کارتهای شخصی، الزام و اجبار شود مدیریت مصرف کنترل شده تر و بهتر می شود و ما می توانیم ارزیابی دقیق تری از خودروهای موجود در کشور را داشته باشیم.

   #کارت سوخت #پتروشیمی #رانندگی #خلیج فارس

محتوای خبر «کارت سوخت باید مجددا احیا شود/ با احیای کارت سوخت می توان مانع قاچاق سوخت در مناطق مرزی شد» را در سایت «خبرگزاری برنا» ببینید