تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
تخریب خانه فلسطینیان ادامه تخریب منازل فلسطینیان توسط نظامیان رژیم صهیونیستی نظامیان رژیم صهیونیستی خانه و آغل چهارپایان فلسطینیان در منطقه اغوار در کرانه باختری را تخریب کردند.

به گزارش جام نیوز به نقل از «فلسطین الیوم»، معتز بشارات، مسئول امور منطقه اغوار در کرانه باختری گفت: نظامیان رژیم صهیونیستی خانه های فلسطینیان و آغل چهارپایان آنها را به بهانه ساخت و ساز بدون مجوز تخریب کردند.

وی افزود: رژیم اشغالگر قدس قصد دارد تعداد شهرک های یهودی نشین را افزایش دهد و به همین دلیل با تخریب زمین های کشاورزی، خانه و آغل ها می خواهد مردم منطقه را از سرزمینشان بیرون براند.

گفتنی است کرانه باختری براساس «پیمان اسلو 2» در سال 1995 به سه قسمت C،B،A تقسیم شد. مدیریت اداری و امنیتی بخش A که 18 درصد خاک کرانه باختری را تشکیل می دهد، بر عهده دولت فلسطین؛ مدیریت اداری قسمت B که مشمول 21 درصد کرانه باختری است، به فلسطین و مدیریت امنیتی آن نیز به رژیم صهیونیستی محول شد.

همچنین مدیریت اداری و امور امنیتی منطقه C، یعنی 61 درصد کرانه باختری نیز به رژیم اشغالگر قدس واگذار شده بود.

  

محتوای خبر «ادامه تخریب منازل فلسطینیان توسط نظامیان رژیم صهیونیستی» را در سایت «جام نیوز» ببینید