تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان

به منشی خانم جهت کلینیک روانشناسی بصورت پاره وقت در تهران نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.

   #استخدام

محتوای خبر «استخدام منشی خانم جهت کلینیک روانشناسی در تهران» را در سایت «کندو» ببینید