تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
انتشار نامه حمایت طلبانه از سوی دبیرخانه مشترک تشکل های صنعتی و صنفی پوشاک نامه دبیرخانه مشترک تشکل های صنعتی و صنفی پوشاک در ارتباط با حمایت های هدفمند با نظارت بخش خصوصی از صنایع نساجی و پوشاک منتشر شده است.

سرویس مد و لباس هنرآنلاین: تشکل های صنعتی و صنفی پوشاک مدت ها است صدمات وارد به حوزه مد و لباس کشور از قاچاق و واردات بی رویه گرفته تا شرایط نابرابر رقابت میان فعالان ایرانی با دیگر کشورها را به دستگاه های سیاست گذار و مجری قانون گوشزد کرده است.

اینکه متأسفانه بخش قابل توجهی از واردات از طریق مناطق آزاد با ظاهری قانونی به کشور وارد شده و نتیجه ای جز تضعیف صنایع ملی و تولید کننده داخلی را به همراه نداشته است.

این بار نیز نامه دبیرخانه مشترک تشکل های صنعتی و صنفی پوشاک در ارتباط با حمایت های هدفمند با نظارت بخش خصوصی از صنایع نساجی و پوشاک منتشر شده است.

متن کامل نامه منتشر شده به شرح زیر است:

photo_2018-10-10_08-34-27

photo_2018-10-10_08-34-41

photo_2018-10-10_08-35-07

   #بخش خصوصی

محتوای خبر «انتشار نامه حمایت طلبانه از سوی دبیرخانه مشترک تشکل های صنعتی و صنفی پوشاک» را در سایت «هنرآنلاین» ببینید