تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
واژگون شدن اتوبوس حامل دانش آموزان تبریزی که در یک کیلومتری تبریز.
اتاق خبر 24:

فیلمی از اتوبوس حامل دانش آموزان تبریزی که در یک کیلومتری تبریز واژگون شد.

   #دانش آموزان #اتوبوس

محتوای خبر «واژگون شدن اتوبوس حامل دانش آموزان در نزدیکی تبریز» را در سایت «اتاق خبر» ببینید