تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
لباوفسکی در این تک نگاری نویسنده کوشیده است ارجاعات فرهنگی و تاریخی فراوان فیلم را برای علاقه مندان فیلم رمزگشایی کند.

لباوفسکی بزرگ

جاشوا ام.تایری و بن والترز

مترجم: اردوان شکوهی (بیات)

ناشر: علمی و فرهنگی

تعداد صفحه: ۱۴۶ صفحه

قیمت: ۱۰ هزار تومان

لباوفسکی بزرگ ساخته برادران کوئن، به معنای واقعی کلمه یک فیلم کالت محسوب می شود. این کمدی هجوآمیز که در سال ۱۹۹۸ ساخته شد سرشار از ارجاعات فرهنگی و تاریخی است که فهم و شناخت آن را از این منظر دشوار می کند. در این تک نگاری نویسنده کوشیده است ارجاعات فرهنگی و تاریخی فراوان فیلم را برای علاقه مندان فیلم رمزگشایی کند.

   #کالت

محتوای خبر «لباوفسکی بزرگ» را در سایت «فرهنگ امروز» ببینید