تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
فیدل کاسترو رهبر یکی از مهم ترین انقلاب های تاریخ، همیشه مورد توجه تاریخ نگاران بوده. چهره ی برجسته ای که برای رسیدن به آرمان ها و تفکرات چپ گرایانه اش دست به مبارزه ی مسلحانه زد. او پس از سرنگون کردن دولت آن روزهای کوبا، ابتدا به عنوان نخست وزیر و سپس به عنوان رئیس جمهور تا سال ها قدرت را در دست گرفت. حزب کمونیست کوبا جریان ساز انقلاب های بسیاری در منطقه شد و رهبران آن در سراسر جهان همواره به عنوان نمادی از انقلاب شناخته شدند. اصلاحات سیاسی کاسترو و دیپلماسی او همیشه یکی از بحث برانگیزترین دستاوردهای این انقلاب بوده است که این سوال را مطرح می کند که آیا کاسترو به عنوان شخصیتی مهم و تاثیرگذار، توانسته اهدافش را بعد از انقلاب عملی کند یا خیر؟

   #کاسترو #کوبا #رئیس جمهور

محتوای خبر «فیدل کاسترو - نسخه صوتی» را در سایت «فیدیبو» ببینید