تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
یک کارشناس بازار سرمایه بااشاره به روند منفی بورس به سهامداران توصیه کرد بدون دلیل و از روی هیجان در صف فروش سهام قرار نگیرند، چرا که ممکن است سهامی که این روزها به صورت هیجانی در بورس می فروشند، از نظر بنیادی مناسب باشد و در آینده با رشد همراه شود. 216741_799.jpg
به گزارش صبحانه،علی زارعی در خصوص دلایل ریزش شاخص بورس و قیمت سهام شرکتها در روزجاری گفت: یکی از دلایل عمده افزایش شاخص و قیمت ها در بورس رشد چند برابری قیمت دلار بوده است؛ بنابراین زمانی که با رشد قیمت دلار، شاخص و قیمت ها افزایش می بایند، در پی کاهش نرخ ارز نیز باید منتظر افت بازار سهام بود.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: از سوی دیگر نباید همیشه منتظر رشد شاخص و قیمت ها در بورس بود، و به هر دلیلی وقتی قیمت سهام و در پی آن شاخص بورس افزایش پیدا می کند، این رشد در شرایطی نیز متوقف می شود.

وی با تاکید بر این که وقتی اقتصاد کشور با نوسان و عدم تعادل مواجه است نباید این توقع را داشت که بازار سرمایه روندی متعادل و رو به رشد را در پیش بگیرد، تصریح کرد: شرایط کنونی بورس نشان می دهد که این بازار به درستی آیینه تمام نمای اقتصاد کشور است.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: با وجود این به سهامداران توصیه می شود بدون دلیل و از روی هیجان در صف فروش سهام قرار نگیرند، چرا که ممکن است سهامی که این روزها به صورت هیجانی در بورس می فروشند، از نظر بنیادی مناسب باشد و در آینده با رشد همراه شود.

   #بورس #بازار سرمایه #سهامداران #شاخص بورس #نرخ ارز #قیمت دلار

محتوای خبر «توصیه به سهامداران در شرایط منفی بورس» را در سایت «صبحانه آنلاین» ببینید