تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
خبرگزاری رسا، انتشارات کتاب نیستان با همکاری فرهنگ سرای اندیشه "سومین نشست کوتاه با داستان" را برگزار می کند.
این نشست با داستان خوانی به میزبانی سید مهدی شجاعی ویژه ادبیات عاشورایی و با حضور مهدی پوررضائیان و حسین مهکام برگزار خواهد شد.
ضمنا این برنامه یکشنبه 8 مهرماه ساعت 17 در فرهنگ سرای اندیشه واقع در خیابان شریعتی. نرسیده به پل سیدخندان. بوستان اندیشه. فرهنگ سرای اندیشه برگزار می شود و ورود برای عموم آزاد است./۹۲۵/ت ۳۰۳/ش

  

محتوای خبر «برگزاری سومین نشست کوتاه با داستان » را در سایت «رسا» ببینید