تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
کمیسیون برنامه و بودجه
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس می گوید که دولت به بهانه ابهامات پیش و پا افتاده تهاتر بدهی های بانکی و پیمانکاران را به تاخیر انداخته است.

محمد حسینی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به نشست امروز کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات اظهار داشت: در جلسه امروز کمیسیون عملکرد بند (و) تبصره 5 قانون بودجه موضوع تهاتر بدهی های دولت به پیمانکاران، همچنین بدهی پیمانکاران به بانک ها و بانک ها به بانک مرکزی مطرح بود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس ادامه داد: در قانون بودجه تا سقف 100 هزارمیلیارد تومان برای تهاتر این بدهی ها در نظر گرفته شده بود، با توجه به ساز و کاری که در متن مصوبه بود مقرر شده بود بانک مرکزی اقداماتی را انجام دهد، دولت آیین نامه اجرایی آن را تدوین کند، دولت این آیین نامه را با گذشت 4 ماه تدوین و ابلاغ کرده است.

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس دهم شورای اسلامی گفت: در جز 5 بند (و) تبصره 5 قانون بودجه آمده است که وزارت اقتصاد و دارایی عملکرد هر سه ماهه تبصره را با توجه به اجزای آن تهیه و دستگاه های نظارتی مانند دیوان محاسبات بررسی کند.

وی اظهار داشت: متاسفانه بعد از گذشت 6 ماه امروز شاهد بودیم در این زمینه اقدامات موثری توسط دولت انجام نشده است، علت آن را ابهامات پیش و پا افتاده از سوی مسئولان مطرح شد، همچنین عددی که به عنوان بدهی بانک ها به بانک مرکزی مدنظر بود در جلسه تدوین بودجه بالغ بر 110 تا 140 هزار میلیارد تومان بود که ما به عدد 100 هزار میلیارد رسیدیم امروز مدعی هستند مانده بدهی دولت به بانک مرکزی به حدود 49 هزارمیلیارد تومان رسیده است.

این نماینده مجلس بیان داشت: جلسه با توجه مباحثی که در صحبت های نماینده دولت و بانک مرکزی مطرح شد مقرر شد کمیسیون باهمکاری مرکز پژوهش ها متنی را تهیه کند تا اگر ابهامی در متن وجود دارد در قالب اصلاحیه قانون بودجه 97 برطرف شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس تاکید کرد: همچنین مقرر شد عملکرد نادرست دولت در این تبصره را طی نامه ای اعلام کنیم تا اقدامات پیشگیرانه ای داشته باشند./

پایان پیام

   #بانک مرکزی #پژوهش #بدهی دولت

محتوای خبر «عملکرد ضعیف دولت در تهاتر بدهی های بانک ها، پیمانکاران و بانک مرکزی» را در سایت «خانه ملت» ببینید