تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان

به سالن کار خانم و آقا جهت همکاری در تهران نیازمندیم.
به همراه غذا
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.

۰۹۹۰۶۰۳۰۳۰۱

   #استخدام

محتوای خبر «استخدام سالن کار خانم و آقا جهت همکاری در تهران» را در سایت «کندو» ببینید