تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز درباره آخرین آمار شهدا و مجروحین گفت: تعدادی از مجروحان مرخص شدند و آخرین آمار از شهدا۲۵ شهید است.

به گزارش تسنیم، ایرج نظری، درباره وضعیت مجروحان اظهار داشت: مجروحانی که صدمات سطحی و نیاز به بستری و درمان نداشتند ترخیص شدند.

وی افزود: مرخص شدگان جزء ۶۰ مجروح این حادثه بودند همچنین بدلیل تفاوت در زمان ترخیص و بیمارستان ها آمار دقیقی از آنان اطلاع داده نشده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز بیان کرد: از ساعت ۲ امروز تقریباً تعداد شهدا و مجروحین حادثه معین شد.

وی تصریح کرد: این حادثه ۲۵ شهید و ۶۰ مجروح برجای گذاشت و آمار جدیدی درباره افزایش تعداد شهدا وجود ندارد.

   #اهواز #حادثه تروریستی

محتوای خبر «آخرین وضعیت مجروحان حادثه تروریستی امروز اهواز» را در سایت «الف» ببینید