تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
صالحی به وین سفر کرد

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به منظور شرکت در شصت و دومین کنفرانس عمومی سالانه آژانس بین المللی انرژی اتمی به وین سفر کرد.

علی اکبر صالحی به منظور شرکت در شصت و دومین کنفرانس عمومی سالانه آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز وارد وین شد.

این کنفرانس از فردا تا روز جمعه به مدت پنج روز با حضور مقامات کشورهای عضو در وین مقر آژانس بین المللی انرژی اتمی برگزار می شود.

رئیس سازمان انرژی اتمی در حاشیه این کنفرانس با برخی از مقامات شرکت کننده دیدار و گفت وگو خواهد کرد.

منبع: ایلنا

  

محتوای خبر «صالحی به وین سفر کرد» را در سایت «عصر اقتصاد» ببینید