تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
مفدا

برای دریافت مهمترین اخبار این هفته مفدا کرمانشاه اینجا کلیک کنید

گوینده: مهسا صدیقی زاده

حجم:6.8مگ

   #مهمترین اخبار #کرمانشاه