تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
خبرگزاری رسا، حجت الاسلام والمسلمین صمصام الدین قوامی، امام جمعه پردیسان در خطبه های عبادی سیاسی نمازجمعه پردیسان با اشاره به ویژگی های دموکراسی غربی اظهار داشت: دموکراسی غربی به دلیل فشار و اختناق موجود در کشورهای غربی مطرح شد.

دموکراسی غربی در نهایت انفعال است

امام جمعه پردیسان ادامه داد: در دموکراسی غرب حکومت مردم بر مردم جریان داشت، نه حکومت خدا بر مردم، این یک واکنش بود و به همین جهت نخستین نمره منفی این دموکراسی، انفعال و عدم کنش گری آن است.

وی با بیان این که پدید آوردندگان این دموکراسی از آرای مردم نیز وحشت داشتند، گفت: ایده پردازان دموکراسی غربی با جاهلیت خود، بشر را در مسیر غلطی انداختند، چراکه جاهلیت یا دچار افراط می شود یا دچار تفریط و هر دو نوع آن از غرب صادر شد.

حجت الاسلام والمسلمین قوامی با اشاره به تاریخچه دموکراسی مطرح کرد: 15 مدل دموکراسی در تعریف و اجرا وجود دارد که نشانه حیرت و گمراهی جوامع غربی است، به طوری که چین هم با وجود تک حزبی بودن مدعی دموکراسی بوده و حتی نماینده عربستان در سازمان ملل نیز با کمال بی شرمی و پررویی ادعای برقراری دموکراسی در حکومت دیکتاتوی عربستان را دارد.

سرگردانی و حیرت در مدل های دموکراسی

وی افزود: جوامع غربی با وجود تنوع بسیار زیاد در مدل های دموکراسی، در جستجوی معنای درست آن، دچار سرگردانی و حیرت شده اند، چراکه تمام الگوهای آنها به بن بست رسیده است.

امام جمعه پردیسان تأکید کرد: اگر کشورهای غربی و آمریکا معتقد به برقراری دموکراسی و آزادی در جهان هستند، باید از دخالت در امور کشورهای جهان خودداری کرده و به قوانین دیگر جوامع احترام بگذارند، درحالی که در کل انتخابات جهان دخالت می کنند تا فردی مخالف منافع استعمارگران سر کار نیاید.

وی با بیان این که بر اساس معنای اصلی دموکراسی، باید نظر مردم هر کشوری مورد توجه قرار گیرد، اظهار داشت: چرا فقط فکر، نظر و مدل مستکبران جریان داشته باشد، مگر غربی ها چه کسانی هستند که بخواهند برای دیگران تصمیم بگیرند.

تناقض معنای دموکراسی با دخالت در امور دیگر کشورها

حجت الاسلام والمسلمین قوامی با بیان این که استعمارگران و مستکبرانی همچون آمریکا و کشورهای غربی 40 سال است که جامعه ایران را تحت فشار و ظلم خود قرار داده اند، گفت: در ایران مردم اراده کرده و جمهوری اسلامی را ایجاد کردند و بر اساس دموکراسی حاکم بر غرب، باید به نظر آنها احترام گذاشته شود نه این که دائما مسائل داخلی آن را مورد تعرض قرار دهند.

وی تصریح کرد: مردم هر کشوری، نمایشی و زینتی نیستند، بلکه مؤثر بر امور جامعه خود بوده و با بخشش جان و مال خود به دنبال برقراری امنیت، عدالت، سلامتی و رفاه هستند و در ایران نیز خود مردم مؤثر بر تشکیل جمهوری اسلامی بوده، با آن بیعت کرده و به مدت 40 سال کشور خود را از تمام گزندهای دشمنان حفظ کرده اند.

تبلیغات مسموم غرب و بصیرت مردم انقلابی

امام جمعه پردیسان ابراز داشت: مردم ایران دارای بصیرت و معرفت انقلابی بوده و با وجود فشارهای سخت اقتصادی و معیشتی همچنان محکم ترین پشتوانه های نظام اسلامی هستند، چراکه می دانند تبلیغات مسموم دشمن، جای حق و باطل را عوض کرده و گزینه های مورد نظر خود را بزک می کنند.

وی در پایان تأکید کرد: اگر مردم در طول این 40 سال به میدان نیامده و در عرصه های جنگ تحمیلی، راهپیمایی ها، رفع فتنه های 88 و 96 و جنگ با تکفیری ها در سوریه شرکت نمی کردند، نظام اسلامی نیز وجود نداشت، بنابراین مهمترین حافظان این انقلاب شکوهمند خود مردم آن هستند./876/پ۲۰۱/ق

   #دموکراسی #امام جمعه #حکومت #چین #سوریه #سازمان ملل #انتخابات

محتوای خبر «مردم بصیر ایران اسیر جنگ تبلیغاتی دشمن نمی شوند» را در سایت «رسا» ببینید