تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان

وضعیت فرودگاه امام بهتر خواهد شد

به گفته رحمان وهاب زاده، مدیرکل بازرسی سازمان محیط زیست، اقدامات روبه جلویی برای کاهش بوی اطراف فرودگاه امام (ره) انجام شده است. این خبر در بخش شهرستان اسلامشهر و مشتمل بر دستگاه های اجرایی اعم از شهرداری، آب و فاضلاب و مرکز بهداشت برای شناسایی و پایش مجدد کانون های احتمالی و سرعت بخشیدن به اقدامات دستگاه ها در جهت کاهش بوی نامطبوع منطقه تشکیل و گزارش نهایی برای رئیس سازمان محیط زیست و وزیر کشور ارسال شود. با پیگیری های محیط زیست استان تهران، اعتبارات لازم برای دستگاه های مسئول مانند آب و فاضلاب و جهاد کشاورزی به منظور کنترل بو اختصاص داده شده و این اعتبارات به زودی به صورت هدفمند و با برنامه ریزی لازم به دستگاه های مسئول و متولی اختصاص خواهد یافت.فرودگاه امامکنترل بو در اطراف فرودگاه امام

شما هم میتوانید نویسنده مجله همگردی باشید


   #وزیر کشور #سازمان محیط زیست #جهاد کشاورزی

محتوای خبر «وضعیت فرودگاه امام بهتر خواهد شد» را در سایت «همگردی» ببینید