تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
آخرین وضعیت حصارکشی دانشگاه شهیدبهشتی/ رفع مشکل ترافیک دانشگاه

حسن صدوق در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بخشی از دانشگاه شهیدبهشتی حصار ندارد و به دلیل اینکه زمین های این بخش شیب دارد برای افزایش مسائل امنیتی قرار است با همکاری شهرداری و استانداری این زمین ها حصار کشی شود.

وی افزود: زمان حصار کشی قسمت غربی دانشگاه هنوز مشخص نشده و قرار است بودجه لازم تامین شود.

رئیس دانشگاه شهید بهشتی درخصوص موضوع ترافیک اطراف دانشگاه شهیدبهشتی نیز تاکید کرد: با شورای شهر تهران جلسه داشتیم و قرار است پروژه هایی را برای رفع این مشکل اجرایی کنند.

صدوق خاطرنشان کرد: پلی از سمت اتوبان چمران به قسمت جنوبی این دانشگاه متصل می شود که بسیاری از مشکلات ترافیکی این منطقه را برطرف خواهد کرد.

وی عنوان کرد: این پل درحال ساخت است اما زمان بهره برداری آن هنوز مشخص نیست.

رئیس دانشگاه شهید بهشتی تاکید کرد: قرار است ایستگاه مترو نیز در نزدیکی دانشگاه احداث شود.

   #شورای شهر تهران #شهرداری #شهر تهران #ایستگاه مترو