تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان

یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

عنوان شغلیشرایط احراز
مسئول انتظامات
  • حداقل دوسال سایقه مرتبط در نگهبانی و انتظامات مجتمع های تولیدی بزرگ
  • با انگیزه و پیگیر
  • شرایط کار: تمام وقت و در دو شیفت ۱۲ ساعته

  • ساکن بهارستان/شهرضا

شهرک صنعتی رازی

از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند.
در موضوع ایمیل شغل درخواستی ذکر شود.
برای آشنایی بیشتر با کارخانه به سایت زیر رجوع کنید.

متاسفانه مرورگر شما از جاواسکرپیت پشتیبانی نمیکنید. لطفا با یک مرورگر دیگر امتحان کنید
آدرس ایمیل:

   #اصفهان #استخدام