تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان

به سرپرست حسابداری با سابقه آشنا به حسابداری صنعتی و مالیاتی جهت شرکت تولیدی در اصفهان نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.

۰۹۱۳۰۸۹۶۰۴۶

   #حسابداری #اصفهان #استخدام

محتوای خبر «استخدام سرپرست حسابداری جهت شرکت تولیدی در اصفهان» را در سایت «کندو» ببینید