تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان

به سرپرست حسابداری با سابقه آشنا به حسابداری صنعتی و مالیاتی جهت شرکت تولیدی در اصفهان نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.

۰۹۱۳۰۸۹۶۰۴۶

   #حسابداری #اصفهان #استخدام