تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان

جاده ای زیبا و بهشتی از اسالم به خلخال!

این جاده رویایی به همان اندازه که معروف است، هنوز ناشناخته و بکر می باشد. طبیعت دست نخورده، وجود دریاچه های زیبا و آبشارها، دشت های وسیع، زیبایی های وحشی جنگلی و همین طور زندگی افراد بومی از ویژگی های ناب این جاده است که شما می توانید شاهد آن باشید.12345678910

شما هم میتوانید نویسنده مجله همگردی باشید


  

محتوای خبر «جاده ای زیبا و بهشتی از اسالم به خلخال!» را در سایت «همگردی» ببینید