تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان

به نیروی خانم جهت انجام امور منزل به صورت شبانه روزی در تهران نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.

۰۲۱۷۷۲۱۲۶۸۲

   #استخدام

محتوای خبر «استخدام نیروی خانم جهت انجام امور منزل به صورت شبانه روزی» را در سایت «کندو» ببینید