تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
برای نخستین بار در جمهوری اسلامی ایران روسا و نمایندگان پارکهای فناوری از ۵۰ کشور جهان در قالب سی و پنجمین کنفرانس جهانی پارک های علم و فناوری و مناطق نوآوری در اصفهان گردهم جمع می شوند.
مرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمی کند.
فایل آن را از اینجا دانلود کنید: video/mp4

   #اصفهان