تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان

هشدارنیوز- وبه نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 10، در این جلسه که با هدف ارتقاء سطح همکاری در امور مربوط به تجهیز، بهسازی، ایمن سازی، کیفیت محیطی و بازسازی مدارس و همچنین افزایش سطح همکاری ها و تعاملات بین بخشی آموزش و پرورش و شهرداری منطقه در زمینه مسائل آموزشی و ترویج فرهنگ شهروندی به دانش آموزان، خانواده ها و فرهنگیان برگزار شد.

امیر قاسمی معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه با تاکید بر عملیاتی سازی شرح وظایف شهرداران مدارس و نقش مدارس به عنوان کانون های تربیتی محله، شهرداران مدارس را مدیران آتی محلات قلمداد کرد و تحقق شهر زیست پذیر و شهروند مشارکت پذیر را در گرو اجرای کاربردی و عملیاتی این گونه طرح ها دانست.

وی هدف هر دو ارگان را خدمت رسانی بهینه و شایسته به خانواده ها و دانش آموزان برشمرد و اظهار امیدواری کرد خانواده بزرگ آموزش و پرورش در حل مشکلات و چالش های زیست محیطی و موضوعات اجتماعی و فرهنگی سطح منطقه با همدلی و همراهی مدیریت شهری منطقه بتواند محیطی مناسب و درخور شان شهروندان فراهم کند.

قاسمی در خاتمه خواستار یاری و حمایت آموزش و پرورش برای جلب مشارکت های حداکثری خانواده ها به ویژه در خصوص مسئله کاهش و تفکیک زباله از مبدا و حقوق و تکالیف شهروندی شد.


   #خانواده #شهرداری #فرهنگیان #دانش آموزان #خدمت رسانی

محتوای خبر «تشکیل کمیته منطقه ای طرح حمایت از مدارس در منطقه 10» را در سایت «هشدار نیوز» ببینید