تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان

به انباردار مسلط به کامپیوتر و قطعات جانبی کامپیوتر در شهر شیراز نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.

۰۹۰۳۰۳۷۹۹۱۰ , ۰۷۱۳۶۴۷۴۵۵۹ , ۰۷۱۳۶۴۷۳۲۱۳

   #شیراز #استخدام

محتوای خبر «استخدام انباردار مسلط به کامپیوتر و قطعات جانبی کامپیوتر» را در سایت «کندو» ببینید