تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
n82996643-72483763.jpg

به گزارش شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون در 24 ساعت گذشته منتهی به ساعت هشت امروز با کاهش 9 عددی بر روی عدد 68 و در شرایط سالم قرار گرفته است.
براساس این گزارش، در همین مدت میزان آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 10میکرون از 60 به 57 کاهش یافته و میزان آلاینده منوکسیدکربن نیز بر روی عدد 17 ثابت مانده است.
ایستگاه های پیروزی (منطقه 13) با شاخص 87، شهرری (منطقه 20) با شاخص 80 و دانشگاه شریف (منطقه 2) با شاخص 77 آلوده ترین مناطق پایتخت در 24 ساعت گذشته بوده اند.
همچنین ایستگاه های پونک، شهرداری منطقه 22 و اقدسیه (منطقه یک) به ترتیب با شاخص های عددی 51، 52 و 55 سالم ترین هوا را در بین مناطق دیگر شهر داشته اند.
شاخص کیفیت هوا (Air Quality Index = AQI) معیاری برای تعیین روزانه کیفیت هوا و میزان ارتباط آن با سطوح سلامتی افراد است که به ترتیب از صفر تا 50 در شرایط پاک (سبز)، 51 تا 100 در شرایط سالم (زرد و حدمجاز استاندارد یا حد سلامت)، 101 تا 150 در شرایط ناسالم برای گروه حساس (نارنجی)، 151 تا 200 در شرایط ناسالم (قرمز)، 201 تا 300 در شرایط بسیار ناسالم (بنفش) و 301 تا 500 در شرایط خطرناک (ارغوانی) تعیین شده است».

تهرام/9353/ 1008

انتهای پیام /*

   #قطر #پایتخت #هوای تهران #استاندارد #شهرداری

محتوای خبر «هوای تهران سالم است» را در سایت «ایرنا» ببینید