تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
مراسم هفتگی در هیئت صاحب العصر(عج) اراک با سخنرانی استاد مجاهدی و نوای حاج مسعودپیرایش برگزار شد.

به گزارش روضه نیوز ؛مراسم هفتگی در هیئت صاحب العصر(عج) اراک با سخنرانی استاد مجاهدی و نوای حاج مسعودپیرایش برگزار شد.

مراسم هفتگی هیئت صاحب العصر اراکمراسم هفتگی هیئت صاحب العصر اراکمراسم هفتگی هیئت صاحب العصر اراکمراسم هفتگی هیئت صاحب العصر اراکمراسم هفتگی هیئت صاحب العصر اراکمراسم هفتگی هیئت صاحب العصر اراکمراسم هفتگی هیئت صاحب العصر اراک

  

محتوای خبر «مراسم هفتگی هیئت صاحب العصر اراک» را در سایت «روضه نیوز» ببینید