تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
سیده فاطمه ذوالقدر
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس معتقد است زمانی که میزان فارغ التحصیلان دانشگاهی در بانوان نسبت به آقایان بیشتر است، باید در جذب هیات علمی نیز این شرایط لحاظ شود.

سیده فاطمه ذوالقدر در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در خصوص روند بررسی افزایش جذب هیأت علمی بانوان در مرکز جذب هیأت علمی وزارت علوم گفت: افزایش جذب هیأت علمی بانوان اقدامی قابل تحسین از جانب وزارت علوم است که باید این تصمیم زودتر اتخاذ میشد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: بسیاری از افراد تحصیل کرده در کشور را بانوان تشکیل می دهد ولی طبق آمار اعضای هیأت علمی بانوان در دانشگاه ها بسیار پایین است که زیبنده سیستم آموزشی کشور نیست.

این نماینده مجلس در دوره دهم ادامه داد: باید وزارت علوم سازوکار جذب هیأت علمی بانوان را تغییر داده و امکان جذب را برابر با آقایان قرار دهد و به 50 درصد برساند؛ لذا بیشتر فارغ التحصیلان دانشگاهی را بانوان تشکیل می دهند.

وی افزود: متاسفانه در گذشته روند جذب هیأت علمی بانوان در وزارت علوم، روند قابل قبولی نبود و میزان جذب هیأت علمی بانوان به نسبت آقایان درصد بسیاری پایین داشت؛ اما در نهایت باید شرایط تغییر می کرد که اقدام اخیر وزارت علوم در بررسی افزایش جذب هیأت علمی بانوان مناسب و بجا بود.

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی افزود: زمانی که میزان فارغ التحصیلان دانشگاهی در بانوان نسبت به آقایان بیشتر است ، باید در جذب هیات علمی نیز این شرایط لحاظ شود؛ لذا از وزارت علوم انتظار می رود که این طرح بصورت دقیق مورد بررسی قرار گرفته و شاهد حضور هرچه بیشتر بانوان تحصیل کرده در کرسی های تدریس در دانشگاه های کشور باشیم./

پایان پیام

   #کمیسیون فرهنگی مجلس