تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
مهلت ترخیص خودرو ۶ ماه شد با موافقت دولت مهلت ورود خودرو از سه ماه به ۶ ماه افزایش یافت.

هیئت وزیران در جلسه ۲۷.۴.۹۷ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، درخصوص شرایط ترخیص خودروهای سواری دارای ثبت سفارش معتبر در زمان ورود خودرو تصمیمات جدیدی اتخاذ کرد.

بر این اساس؛ عبارت «سه ماه» به عبارت «تا ۶ ماه» تغییر کرد؛ به این معنا که مهلت ورود خودرو از سه ماه به ۶ ماه افزایش یافت.

چندی پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت طی نامه ای از وزیر اقتصاد خواسته بود مهلت ترخیص جهت ترخیص خودروهای ثبت سفارش شده به ۶ ماه افزایش یابد.

مهلت ترخیص خودرو ۶ ماه شد

   #خودرو #وزیر اقتصاد #قانون اساسی

محتوای خبر «مهلت ترخیص خودرو ۶ ماه شد» را در سایت «اقتصاد آزاد» ببینید