تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان

علی اعطا در گفت و گو با خبرنگار شهری خبرگزاری شبستان درباره وضعیت نامناسب سیستم سرمایشی اتوبوس های بی ار تی و گله مندی شهروندان از این موضوع، گفت: وجود مشکل در سیستم سرمایشی ناوگان حمل و نقل عمومی را تایید می کنم و به شهروندان تهرانی حق می دهم که در این خصوص گله مند باشند.

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران درباره مشکلات موجود سیستم سرمایشی ادامه داد: در ناوگان حمل و نقل عمومی مشکل داریم و ناوگان ما به روز نیست.

اعطا خاطرنشان کرد: موضوع نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی اساسا در دستور کار شورای شهر قرار دارد و با جدیت در حال پیگیری است. زمانیکه ناوگان حمل و نقل عمومی نوسازی شود، مباحث مربوط به سرمایش و گرمایش را نیز دربر می گیرد.

نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی با دستور قابل حل نیست

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی با دستور قابل حل نیست، گفت: ناوگان حمل و نقل عمومی باید نوسازی شود و به زمان نیاز دارد.

نوسازی حمل و نقل عمومی باید زمانمند شود

وی با بیان اینکه برای نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی دولت کمک هایی می کند و سهمی را در این خصوص دارد و بخشی نیز بر عهده شهرداری است، خاطرنشان کرد: موضوع نوسازی حمل و نقل عمومی را باید زمانمند کنیم.

نگاه ویژه به نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی در برنامه سوم شهرداری

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به جایگاه ناوگان حمل و نقل عمومی در برنامه سوم شهرداری تهران، گفت: در برنامه پنج ساله سوم شهرداری که از سال 98 آغاز می شود برای نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی بناست چه اقدامی از نظر کمیت انجام دهیم اما در حال حاضر بحث برنامه ریزی برای نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی است.

اعطا تصریح کرد: خریداری اتوبوس توسط معاونت حمل و نقل شهرداری تهران به صورت روتین در حال انجام است و درباره چند و چون خرید و جایگزینی اتوبوس ها باید از این معاونت پیگیری شود اما به صورت اساسی در برنامه سوم شهرداری، مشخصا باید بدانیم در هر مقطع چه تعداد اتوبوس به ناوگان حمل و نقل عمومی افزوده می شود.

پایان پیام/47
ضمیمه :

   #شهرداری #اتوبوس #شهر تهران #شهرداری تهران

محتوای خبر «نوسازی حمل و نقل عمومی با دستور حل نمی شود/ نوسازی حمل و نقل عمومی در برنامه سوم» را در سایت «شبستان» ببینید