تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
رئیس پارلمان کویت تاکید کرد که در رابطه با اوضاع امنیتی کشورش جای هیچ گونه نگرانی نیست با این حال تدابیر لازم برای تعامل با هر گونه مشکل ناشی از تظاهرات در جریان در عراق اتخاذ شده است. 208465_475.jpg
به گزارش «شیعه نیوز»، روزنامه اینترنتی «القبس» کویت از «مرزوق الغانم»، رئیس پارلمان این کشور نقل کرد که در واکنش به برگزاری تظاهرات اعتراض آمیز در برخی استان های واقع در جنوب و مرکز عراق از جمله منطقه مرزی میان دو کشور، بر نبود هیچ گونه دلیلی برای نگرانی و وحشت نسبت به اوضاع امنیتی کشورش تاکید کرده است.

بر اساس این گزارش، رئیس پارلمان کویت با این حال احتیاط و آمادگی برای رویارویی با هر گونه وضعیت اضطراری را ضروری دانسته و خاطر نشان ساخت که کشورش پیش از این نیز رویداد تلخ اشغال از سوی عراق را تجربه کرده در حالی که «مؤمن از یک سوراخ دو بار گزیده نمی شود».

الغانم با بیان که نمایندگان پارلمان کویت وظیفه دارند مردم کشورشان را نسبت به آمادگی دستگاه های دولتی برای رویارویی با هر گونه مسئله اضطراری و حتی بدترین احتمال ممکن مطمئن سازند، تاکید کرد که در امور داخلی عراق دخالت نمی کنند با این حال در راستای اطمینان از ثبات این کشور و عدم بروز پیامدهای تاثیرگذار بر کویت هماهنگی دولتی کامل میان دو کشور وجود دارد.

رئیس پارلمان کویت ضمن تاکید بر این که نمی خواهند در رابطه با مسئله کنونی اغراق کنند با این حال باید برای هر احتمالی آماده باشند، در این باره اظهار داشت: دولت برای ما تایید کرده که با وجود آماده سازی، هیچ گونه تهدید امنیتی و نظامی از سوی عراق در کار نیست و در در رابطه با این که در صورت بروز این احتمال که اوضاع داخل عراق رو به وخامت بگذارد، هرج و مرج حاکم شود و آوارگان این کشور به کویت روی بیاورند نیز اطمینان داده که برای رویارویی با این مسئله، با سازمان های بین المللی ذی ربط هماهنگی انجام و اقدامات پیشگیرانه نیز اتخاذ شده است.

   #عراق

محتوای خبر «مؤمن از یک سوراخ دوبار گزیده نمی شود» را در سایت «شیعه نیوز» ببینید