تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان

   #روحانی

محتوای خبر «دیدار روحانی با جواد جعفری قدوسی جانباز 70 درصد دفاع مقدس» را در سایت «ایرنا» ببینید