تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
آخوندی: قراردادهای خرید هواپیما، امکان اجرا نداردوزیر راه و شهرسازی گفت: تمامی قراردادهای ما هم اکنون از جهت حقوقی محفوظ بوده و باطل نشده است، اما هم اکنون اجازه اجرا ندارد که در صورت تغییر سیاست ها می تواند مجددا عملیاتی شود. پایگاه خبری ریشه:

عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در نشست با نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسلامی ضمن ارائه گزارش اقدامات وزارت راه و شهرسازی در حوزه های شهرسازی، مسکن، شهرهای جدید، مسکن مهر، لجستیک، حمل و نقل، کریدورها و بافت فرسوده، مشکلات موجود را مطرح و مورد بررسی قرار داد.

آخوندی در این جلسه طی سخنرانی در جهت تکمیل گزارش های ارائه شده در ابعاد گوناگون با اشاره به تردد بالای وسایل نقلیه بین تهران و حومه بیان کرد: در حال حاضر روزانه بین تهران - کرج حدود ۳۲۶ هزار، تهران - ورامین ۱۷۳ هزار، تهران - شهریار ۱۷۱ هزار و و تهران - ساوه ۱۶۹ هزار وسیله نقلیه در حال تردد هستند که همه نشان از نرخ رشد سالانه تردد در این محورها دارد.

عضو کابینه دولت تدبیر و امید در پایان درخصوص قراردادهای هواپیما نیز با شرکت های خارجی بیان کرد: تمامی قراردادهای ما هم اکنون از جهت حقوقی محفوظ بوده و باطل نشده است، اما هم اکنون اجازه اجرا ندارد که در صورت تغییر سیاست ها می تواند مجددا عملیاتی شود.

   #ورامین #استان تهران

محتوای خبر «آخوندی: قراردادهای خرید هواپیما، امکان اجرا ندارد» را در سایت «ریشه نیوز» ببینید