تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
مدیر کل بهزیستی استان تهران از تاسیس مراکز اقامتی میان مدت در شهرستان های پایتخت جهت پذیرش معتادان متجاهر خبر داد.
میگنا: داریوش بیات نژاد مدیر کل بهزیستی استان تهران گفت: در حال حاضر پذیرش و ساماندهی معتادان متجاهر در 4 مرکز دولتی و 7 مرکز غیردولتی ماده 16 انجام می شود و هم اکنون 3 هزار و 800 نفر از معتادان متجاهر در این مراکز نگهداری می شوند و خدمات درمانی و مراقبتی را دریافت می کنند.
وی در ادامه تصریح کرد: تعداد مراکز اقامتی میان مدت ماده 15 که ویژه ترک اعتیاد تمایلی معتادان است، هم اکنون شامل 171 مرکز ویژه مردان معتاد است و همچنین 5 مرکز اقامتی میان مدت نیز برای ارائه خدمات ترک اعتیاد جهت پذیرش زنان معتاد در استان تهران فعالیت می کنند.

مدیر کل بهزیستی استان تهران خاطرنشان کرد: از نیمه دوم سال 96 به بعد که بحث مدیریت ساماندهی معتادان متجاهر به سازمان بهزیستی واگذار شد، به دنبال تحقق ساماندهی کامل معتادان متجاهر و کاهش عوارض معضل اعتیاد در پایتخت هستیم.

مشارکت بخش خصوصی در تاسیس مراکز میان مدت جدید
بیات نژاد با اشاره به تاسیس مرکز میان مدت با ظرفیت 300 نفر در سایر شهرستان های استان تهران یادآور شد: به استثنای شهرستان ملارد و فیروزکوه که در حال حاضر ظرفیت مورد نیاز برای پذیرش معتادان متجاهر را دارند، مقرر شده است که در دیگر شهرستان های پایتخت یک مرکز میان مدت 300 نفره تاسیس شود.

وی تاکید کرد: اگر در شهرستانی امکان تاسیس مرکزی با ظرفیت 300 نفر برای نگهداری از معتادان متجاهر وجود نداشته باشد، مسئولان بهزیستی موظف به تاسیس 2 مرکز 150 نفره و یا تاسیس 3 مرکز 100 نفره برای پذیرش این افراد هستند.
مدیر کل بهزیستی استان تهران گفت: در حال حاضر مرکز «اخوان» برای نگهداری از معتادان متجاهر با ظرفیت یک هزار و 800 نفر در شهرستان ملارد موجود است و البته تعداد فعلی پذیرش شدگان در این مرکز هنوز به ظرفیت نهایی آن نرسیده است و امکان پذیرش مددجوی جدید در مرکز ملارد همچنان وجود دارد.

بیات نژاد در ادامه یادآور شد: مراکز اقامتی جدید ترک اعتیاد با مشارکت بخش خصوصی احداث خواهد شد و نظر کارشناسان و صاحب نظران حوزه اعتیاد و آسیب های اجتماعی نیز در ساخت و راه اندازی مراکز فوق لحاظ خواهد شد.

   #استان تهران #پایتخت #بخش خصوصی #عوارض

محتوای خبر «تاسیس مراکز ترک اعتیاد 300 نفره در شهرستان های استان تهران» را در سایت «میگنا» ببینید